Zakup innowacyjnych urządzeń medycznych

 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez poszerzenie zakresu usług, oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

Projekt zakłada zakup urządzeń do wykonywania zabiegów, pokrycie kosztów promocji oraz bieżących placówki.
Efektem realizacji inwestycji będzie wprowadzenie na rynek 14 innowacyjnych w skali regionu zabiegów z zakresu laseroterapii i modelowania sylwetki.

 

Wartość projektu: 726 645,77
Dofinansowanie projektu z UE: 617 648,91